Kulturpedagogiska projekt 

Drama för grupper

Dramaprojektet är brett och lätt att variera efter önskemål. Man kan jobba med teman, värdegrundsarbete, grupputveckling, kroppsspråk och presentationsteknik.

Teater för grupper

Ett skådespelande projekt. Olika övningar för att lära sig spela teater. Kan t ex kopplas till skolämne.

Från idé till föreställning
Att arbeta fram en föreställning.

Skapa dans!
Att skapa egen dans via rörelseimprovisation.

Sagokojan
Att berätta egna eller andras historier eller sagor.

Fortbildning för pedagoger
Integrera drama i undervisningen och arbeta med övningar för att stärka gruppen.

Önskar ni ett annat upplägg?
Ni är välkomna att höra av er för att bolla idéer! Jag kan variera innehållet, tidsåtgång och antal tillfällen efter behov. Vill ni arbeta med ett längre projekt som kopplas till ett tema i skolan eller ett annat ämne? Eller kanske en kortare workshop till en temadag?  Kontakta Susanna för att diskutera önskemål, förutsättningar och för offert.

 

Teater Eksem erbjuder ett flertal olika kulturpedagogiska projekt för grundskolans alla årskurser.
Projekten passar bra inom ramen för Skapande Skola
(Läs mer om Skapande skola hos Kulturrådet).


Vi kan även erbjuda workshops och kurser för förskola och gymnasiet och fortbildning för pedagoger - kontakta oss för mer information om dessa.

Här finns en  PDF med utförliga beskrivningar av våra olika projekt samt prisuppgifter:

Vad är drama?
Drama är att ”gestalta genom handling”. Vår kulturpedagogiska verksamhet fokuserar på att integrera känsla – tanke – handling i en skapande process. Grundupplägget drama innefattar improvisationsövningar och övningar för att utveckla lyhördhet och samspel. Sedan finns det olika inriktningar; exempelvis grupputveckling, skådespeleri, rörelse och genusmedvetenhet.

Vi kommer att jobba problemlösande med roliga och spännande uppgifter och lekar som syftar till att öka kreativiteten, gruppens samspel och kunskapen om teater. Drama är ett användbart verktyg för att bearbeta och undersöka sin verklighet. Drama är en rolig och användbar teknik för att utveckla det sociala samspelet inom grupper. Med drama som metod kan man även fördjupa kunskaper i andra skolämnen och arbeta med olika teman! Vi arbetar efter ett normkritiskt perspektiv.


Vem håller i de kulturpedagogiska projekten?
Susanna Vildehav är skådespelare hos Teater Eksem och håller i den kulturpedagogiska verksamheten. Susanna har flera års erfarenhet av att leda projekt, kurser och hålla workshops för olika åldrar inom ämnena drama, teater, dans och rörelse. 

Kontakt
0761-66 78 87
info@teatereksem.se