Om projektet
 Jag vill se Stjärnorna är  ett scenkonstverk för vuxna som utforskar föräldraskap i relation till klimathotet, och tar sig an frågan om vad ett hållbart liv skulle kunna vara för människan både lokalt och globalt. Föreställningen kommer att arbetas fram i en tvärkonstnärligt och undersökande process där publiken integreras i research och föreställning. Premiären blir det någon gång under 2017.
Här kommer vi att under processen dela med oss av vårt arbete och våra tankar kring tematiken.

Vår process

Vi började arbetet med Jag vill se stjärnorna under våren 2016. Då samlade vi en arbetsgrupp och började träffas för att utforska var vi själva stod i relation till föräldraskap. Resultatet blev att vi hamnade i korsningen mellan klimathot, kris och föräldraskap – i kontexten av att vi vill att alla barn ska få en hållbar framtid och att vi oroar oss för framtiden.
Under sommaren hade vi residens på Danscentrum Väst, där vi under två veckor arbetade med olika brainstorming-metoder för att samla gruppens tankar och hitta riktningen på den fortsatta processen.

I november 2016 hade vi residens på Scenkonst Gerlseborg under ledning av Michael Norlind. Där arbetade vi med att undersöka kopplingar mellan mikro- och makroperspektiv och prövade idén om att använda krisens fyra faser som form och yttre dramaturgisk kurva i ett sceniskt sammanhang. Vi fick positiv respons från den inbjudna lokala publiken, vilket stärkte oss i känslan av att vi är på rätt väg med detta projekt.Se bilder från vårt residens i bildspelet här bredvid.

Bakgrund

Teater Eksems arbete med temat Föräldraskap påbörjades 2014.
Idén kom dels från de medverkandes egna liv där tankar kring, och faktiska föräldraskap, spelade en allt större roll. Dels såg vi en allt större och ofta allt mer polariserad debatt i media kring olika aspekter av föräldraskap och normer och värderingar kopplat till detta.
Under det första året arbetade vi främst med research kring tematiken och samlade in en stor mängd material: artiklar, forskning, inlägg på olika typer av föräldraforum, tidigare kulturella och populärkulturella tolkningar av föräldraskap etc. Vi gjorde även en hel del intervjuer, dels med personer som arbetar professionellt med föräldrar och barn, dels med personer i olika skeden av föräldraskap. Vi öppnade även upp för anonyma berättelser och tankar kring föräldraskap och fick in en hel del material den vägen. Detta material samt de personliga erfarenheter som deltagarna tog med sig in i projektet låg sedan till grund för den föreställning, Föräldraskapet, som hade premiär i april 2015.

 

 

JAG VILL SE STJÄRNORNA
-ett scenkonstprojekt om föräldraskap, hållbarhet och klimathot

Av Teater Eksem och våra samarbetspartners.
En ny fas i föräldraskapet: Framtiden är redan här


Ett verk om små och stora universum
Perspektivskiften och parallella skeenden
Om kärleken och motivationen , olika världar, livspussel och reella hot

Ett klimat i kris och en mänsklighet i kris. Skam, skuld och strategier för att handskas med kunskapen om att vi tycks vara på god väg att utplåna oss själva.

Individer i sina mikrokosmos, i sina ägda rutor, med sina saker. Vad drömmer de om? Vad längtar de efter? Vad tar de ansvar för?

En överbefolkad jord, ett sammelsurium av folkslag, språk, religioner, väderutbrott och kaos. Gränser, länder, lokalt och globalt.
Hinner du fly? Hur stor är din flock?

Vi väljer. Vi gör våra val. Hur gör vi våra val?
Kan vi förändras? Vad kan lilla jag och lilla du göra?
Var finns hoppet? Vad är framtiden? Är det barnen?

Gerlesborg-3 Gerlesborg-14 Gerlesborg-16 Gerlesborg-18 Gerlesborg-23 Gerlesborg-25 Gerlesborg-26 Gerlesborg-31 Gerlesborg-33 Gerlesborg-36 Gerlesborg-39 Gerlesborg-57 Gerlesborg-59 Gerlesborg-62 Gerlesborg-63

Medverkande och samarbetspartners
Jag vill se stjärnorna kommer att skapas genom kollektivt arbete, där hela projektgruppen har ansvar för arbetsprocess och föreställning. Aktörer i verket blir skådespelare Susanna Vildehav från Teater Eksem, dansare och koreograf Pia Nordin, musiker och kompositör Cha Blasco och fotograf Annacarin Isaksson.

Bonthrop (Emma Örn, Martina Sildén och Andreas Löfgren), arbetar med det visuella området (scenografi, kostym och ingenjörskonst). Robert Bolin bistår med psykologikunskap och registöd.
Carina Sundqvist från Inspirationsbyrån, bidrar med kompetens om hållbar utveckling/hållbar omställning.

Fler medverkande och samarbetspartners ansluter löpande till projektet. Hör gärna av dig om du vill delta i projektet på något sätt! Maila till info@teatereksem.se.