Ett dokumentärt, interaktivt och existentiellt scenkonstverk som utforskar klimathot, föräldraskap och en mänsklighet i kris.

Individer i sina mikrokosmos.
Vad drömmer de om?  Vad längtar de efter?
Ett scenkonstverk om små och stora universum. Perspektivskiften och parallella skeenden.
Om kärleken och motivationen. 
Olika världar, livspussel och reella hot.

Ett klimat i kris och en mänsklighet i kris.
Skam, skuld och strategier för att handskas med information om att vi tycks vara på god väg att utplåna oss själva.

En överbefolkad jord, ett sammelsurium av folkslag, språk, religioner, extremt väder och kaos.
Gränser, länder, lokalt och globalt.
Hinner du fly?
Var finns hoppet?

loading...


Urpremiär: 6 september 2018
Spelas: 6, 8 och 9 september kl. 19.00
Längd: 1 timme
Spelplats: Cinnober Teater, Masthuggsterassen 3

 

Om projektet
Jag vill se stjärnorna skapas genom ett kollektivt arbete av Teater Eksem och samarbetspartners. Vi tar oss an uppgiften att diskutera privata beslut – vårt och ert avtryck på jorden. Vi undersöker kopplingen föräldraskap, ansvar, framtid. 

Konstnärligt kommer detta gestaltas genom en blandning av skådespel, dokumentärt material, projektioner, statistik, realtidsdata, musik och ljud och koreografi där aktörerna ibland är i roll men också presenterar sig själva i rummet

Vi blandar de personliga, nära och dokumentära berättelserna om våra livsval (och ambivalens) med berättelsen och frågorna om den stora gemensamma utmaningen – klimatkrisen.

Bakgrund

Teater Eksems arbete med temat Föräldraskap påbörjades 2014.
Idén kom dels från de medverkandes egna liv där tankar kring, och faktiska föräldraskap, spelade en allt större roll. Dels såg vi en allt större och ofta allt mer polariserad debatt i media kring olika aspekter av föräldraskap och normer och värderingar kopplat till detta.
Under det första året arbetade vi främst med research kring tematiken och samlade in en stor mängd material: artiklar, forskning, inlägg på olika typer av föräldraforum, tidigare kulturella och populärkulturella tolkningar av föräldraskap etc. Vi gjorde även en hel del intervjuer, dels med personer som arbetar professionellt med föräldrar och barn, dels med personer i olika skeden av föräldraskap. Vi öppnade även upp för anonyma berättelser och tankar kring föräldraskap och fick in en hel del material den vägen. Detta material samt de personliga erfarenheter som deltagarna tog med sig in i projektet låg sedan till grund för den föreställning, Föräldraskapet, som hade premiär i april 2015.