Pressbilder En dåres anteckningar.
Foto: Lina Noväng.

Dessa bilder är fria för användning i sammanhang som presenterar 
föreställningen eller Teater Eksem. 

Ulf Rönnerstrand, Mikael Dahl
Susanna Källgren, Mikael Dahl
Susanna Källgren, Mikael Dahl
Susanna Källgren, Ulf Rönnerstrand
Susanna Källgren, Ulf Rönnerstrand